Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Leier - systemy budowy ścian i stropów

Systemy budowy ścian i stropowe w ofercie firmy

SYSTEM ŚCIENNY THERMOPOR P+W

1. CHARAKTERYSTYKA

Nowa generacja pustaków ściennych poryzowanych systemu THERMOPOR P+W to idealne połączenie tradycji z nowoczesnością. Nadają się do murowania ścian zewnętrznych jednowarstwowych, zewnętrznych warstwowych i wewnętrznych. Wyższe od tradycyjnej ceramiki parametry izolacji termicznej Thermoporu, duże gabaryty oraz zastosowanie specjalnego układu piór i wpustów, gwarantują znaczne zmniejszenie kosztów budowy i eksploatacji budynku.

2. ZASTOSOWANIE

Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe oraz użyteczności publicznej.

3. ZALETY

- bardzo dobra izolacyjność cieplna
- wysoka zdolność akumulacji ciepła
- zapewnienie korzystnego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń
- izolacyjność akustyczna przegród wyższa niż w tradycyjnej ceramice
- zwiększona zdolność dyfuzji pary wodnej
- ognioodporność oraz nietoksyczność
- wysoka wytrzymałość elementów
- szybsze budowanie dzięki większym gabarytom i braku spoiny pionowej
- mniejsze zużycie zaprawy w stosunku do ceramiki tradycyjnej
- łatwość murowania i obróbki
- możliwość budowania ścian jednowarstwowych (38 lub 44 cm)
- stosowanie tylko naturalnych składników
- rozwiązania systemowe zapewniają klientowi komfort budowania
- łatwość i komfort projektowania

4. WYROBY UZUPEŁNIAJĄCE

System THERMOPOR uzupełniony jest o pustaki połówkowe i narożnikowe, belki nadprożowe oraz zaprawę termoizolacyjną.

5. RODZAJE PUSTAKÓW SYSTEMU THERMOPOR

- THERMOPOR 44 P+W, THERMOPOR 38 P+W. Pustaki do wznosze-nia ścian zewnętrznych bez konieczności docieplania.

- THERMOPOR 30 P+W, THERMOPOR 25 P+W, THERMOPOR 18,8 P+W. Pustaki do wznoszenia ścian zewnętrznych z dociepleniem (dwu- i trójwarstwowych) oraz wewnętrznych nośnych.

- THERMOPOR 11,5 P+W, THERMOPOR 8 P+W. Pustaki do wznosze-nia ścian zewnętrznych osłonowych i wewnętrznych działowych.

PŁYTY STROPOWE LEIER-PANEL

1. CHARAKTERYSTYKA

Płyty stropowe Leier-Panel stanowią "żelbetowe deskowanie tracone" z umieszczonym w nich na etapie prefabrykacji dolnym zbrojeniem stropu żelbetowego. Dzięki ich zastosowaniu otrzymujemy, bez użycia kosztownych i praco-chłonnych szalunków, najlepszy z możliwych stropów. Zakres ich zastosowania jest praktycznie nieograniczony. Nadają się one do domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, szkół, szpitali, obiektów przemysłowych oraz konstrukcji inżynierskich.

Produkcja elementów stropowych Leier-Panel prowadzona jest w przemysłowym zakładzie betoniarskim, co gwa-rantuje dokładność wykonania, odpowiednią jakość betonu, prawidłowe ułożenie zbrojenia oraz dźwigarów kratownicowych jak również wymaganą grubość otuliny betonowej.

Kształt i wymiary płyt prefabrykowanych dostosowane są do każdego obiektu indywidualnie. W płytach wykonywane są niezbędne otwory i wycięcia, np. na instalacje, kominy, przewody wentylacyjne, itp., zgodnie z projektem dostarczonym przez inwestora.

Dla każdego stropu opracowywany jest plan montażowy płyt oraz plany ułożenia zbrojenia górnego i uzupełniającego. Dokumentacja ta zawiera wszystkie wskazówki potrzebne do ułożenia płyt.

Płyty Leier-Panel są dostarczane na budowę samochodami ciężarowymi i z zasady układane bezpośrednio z pojazdu, bez składowania pośredniego.

2. ZASTOSOWANIE

Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe oraz użyteczności publicznej.


3.ZALETY

- uniwersalność zastosowania we wszystkich rodzajach budownictwa
- krótki czas montażu - eliminacja tradycyjnych szalunków
- projekty wykonuje się przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych co pozwala na zminimalizowanie zużycia stali zarówno w zakładzie prefabrykacji jak również na budowie
- dowolność kształtu (łuki, wycięcia, otwory)
- eliminacja tynków dzięki gładkiej powierzchni dolnej prefabrykatu
- niskie koszty transportu
- uproszczenie prac zbrojarskich
- przenoszenie wysokich obciążeń użytkowych (do7 kN/m2)
- eliminacja zjawiska "klawiszowania" płyt w czasie eksploatacji
- swoboda w projektowaniu dla architektów
- najlepsze stropy prefabrykowane dla budownictwa na terenach górniczych

STROPY CERAMICZNE TYPU CERAM

1. CHARAKTERYSTYKA

Stropy CERAM składają się z prefabrykowanych belek żelbetowo - ceramicznych, ułożonych między nimi pustaków ceramicznych i betonu wylewanego na miejscu budowy.

2. ZASTOSOWANIE

Stropy CERAM są nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym dla bu-downictwa realizowanego metodami tradycyjnymi i uprzemysłowionymi.

3. INSTRUKCJA WYKONYWANIA STROPÓW CERAM

1. Ustawienie podpór montażowych.
Po wykonaniu murów należy ustawić i wypoziomować rygi podpierające strop w fazie montażu. Ilość podparć montażowych w przęśle zależy od rozpiętości stropu. Do rozpiętości 4,20 m należy stosować 1 podparcie montażowe w środku przęsła. Powyżej tej rozpiętości należy stosować 2 lub 3 podparcia. W każdym przypadku odległość pomiędzy dwoma podparciami w przęśle nie powinna przekraczać 2 m.

2. Ułożenie belek.
Belki stropowe należy układać w odpowiednim rozstawie osiowym w kierunku wskazanym w dokumentacji technicznej. Głębokość oparcia belek na ścianach min. 8 cm. Belki należy układać na ścianach na warstwie zaprawy cementowej.

3. Ułożenie pustaków.
Pustaki należy rozłożyć pomiędzy belkami "na styk". Czoła skrajnych pustaków, przylegających do wieńców, podciągów i żeber, powinny być zadeklowane.

4. Wykonanie żeber rozdzielczych.
W stropach o rozpiętości powyżej 4,5 m, należy wykonać jedno żebro rozdzielcze w środku rozpiętości, prostopadle do kierunku ułożenia belek. Szerokość żebra 8-10 cm. Zbrojenie żebra należy wykonać z dwóch prętów o średnicy co najmniej 14 mm, połączonych strzemionami w rozstawie co 25 cm.

5. Wykonanie żeber pod ścianki działowe.
Pod ścianki działowe, równoległe do belek, wykonuje się żebra wzmocnione w postaci dwóch belek ustawionych obok siebie lub, jeżeli zachodzi potrzeba, przez ich rozsunięcie i wykonanie belki żelbetowej. Rozwiązanie każdorazowo powinno być poparte szczegółowymi obliczeniami statycznymi.

6.Betonowanie i pielęgnacja stropu.
Przed betonowaniem należy całą powierzchnię stropu oczyścić i obficie polać wodą. Całą powierzchnię stropu należy betonować jednocześnie. Beton stosowany do wykonania stropu powinien być klasy B-15.

6. Zdjęcie podpór montażowych.
Usunięcie podpór montażowych i rozdeskowanie może nastąpić po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości.